ØLKASSEN

Dette bildet er tatt i Flekkefjord en vinterdag i 1972. Tre unge menn iført Kongens Klær, dvs. Hærens olivengrønne permisjonsuniform, bærer en kasse øl mellom seg. Det er ikke snakk om noen lang ekspedisjon, de har vært i en butikk på den ene siden av gaten, og krysser over til et hus på den andre siden. Med fare for å uttrykke en viss paranoia tror jeg likevel vi kan regne med at denne korte ekspedisjonen vakte en viss oppsikt i den lille, blide sørlandsbyen: Nå er jeg ikke sikker, hukommelsen er noe sviktende, og det framkommer jo ikke av bildet, men det er ikke usannsynlig at reglene for kjøp av alkohol tilsa at man måtte bestille på forhånd, og at det ikke var anledning til å kjøpe enkeltflasker. At man altså måtte handle kassevis. Det var jo tidligere slik mange steder der avholdsbevegelsen naturlig nok ønsket å legge en demper på folkets tørst. Hadde man lyst på et par øl, måtte man altså anskaffe 24 stk, noe som vel kunne bety at konsumet lett ble høyere enn forutsatt.

Ut fra dette er det kanskje ikke noe spesielt minneverdig med bildet, og heller ingen grunn til at folket i Flekkefjord skulle ha spesiell interesse av dette lille opptoget. Det som gjorde at vi (for jeg innrømmer at jeg er en av de tre på bildet) nok kunne vekke en del oppsikt, er at ferden altså gikk fra butikken og tvers over gaten til AVHOLDSLOKALET. Det var neppe dagligdags, kan hende hadde det aldri tidligere i lokalets historie skjedd at noen hadde ankommet dette avholdsrørslas tempel med en kasse øl. Til og med midt på lyse dagen.

Bakgrunnen er denne: Vi tre - 79 Nilsen, 68 Finsådal og 09 Holst-Hansen - var som en del av vår militære førstegangstjeneste beordret som «sesjonsassistenter», det vil si at vi reiste rundt på sør- og sørvestlandet, sammen med en offiser og en lege og målte, veide, klassifiserte og informerte 18-åringer som var klare for å gjøre sin plikt for Konge og Fedreland. Mens de to offiserene tok inn på stedets hotell, ble det gjerne til at vi tre menige ble forlagt i sesjonslokalet. Der overnattet vi på gulvet i soveposer, om vi var heldige ble det også stillet madrasser til vår disposisjon.

Nå var verken 68 eller 09 (på dette tidspunktet) noen store øldrikkere, men 79 var tørst, meget tørst, og 79 ville ha øl. Derfor oppsto situasjonen vi ser på bildet. Som de gode kamerater vi var, hjalp vi ham å bære, men det var nok 79 som tok et hovedansvar når det gjelder å tømme (i seg) det edle brygget.

Vanligvis er jeg en tilhenger av at man rydder opp etter seg, men i dette tilfellet håper jeg at vi ikke rakk å levere tilbake kasse og tomflasker. Dette framgår jo heller ikke av bildet, men jeg ville tro at det kunne oppstå en artig situasjon når noen, f.eks. Avholdslokalets vaktmester e.l. etter vår avreise kom inn i butikken med både tomgodset og et visst forklaringsproblem. Skjønt, historien ville vel på det tidspunktet allerede være godt kjent i byen, slik at vaktmesterens panteoppdrag ikke brakte ham i vanry. En god sak for Flekkefjordposten?

Del denne siden