KUNNGJØRING/ADVARSEL:

Nå er det vel en viss enighet om at det utgis alt for mange bøker, selv i et litterært mini-land som utgjøres av Norge og det norske språk. Derfor er det nok også mange gode grunner til at forlagene til stadighet REFUSERER manuskripter som man mener ikke har noen framtid som LITTERATUR. Greit nok. Samtidig har den teknologiske utvikling gjort det mulig å PUBLISERE tekster som altså ikke innehar de nødvendige litterære kvaliteter, og som slett ikke har noe potensiale med hensyn til å gi forlag (og forfatter?) en solid økonomisk gevinst. Dette kan naturligvis være tekster som samfunnet strengt tatt slett ikke har behov for, men som en ambisiøs og trassig skriver likevel godt kunne tenke seg å få luftet for det lesende folk. Man tenker jo gjerne, idealist som man er, at «dersom bare én eneste leser fant en viss glede i dette….», så er det ikke skrevet forgjeves. Er man rett og slett så villfaren og, muligens, så selvopptatt, at man tror at forlagene tok feil? Gir man seg ikke, selv etter gjentatte slag i trynet?

Etter at undertegnede i et anfall av postpubertalt overmot hadde sendt sitt manuskript til diverse forlag, som til dels vennlig, men bestemt, og med ulike eller manglende begrunnelser avslo å utgi eller på annen måte vise interesse for det, har manuskriptet nå i noen år ligger til modning i en skrivebordsskuff, dvs på en harddisk. Tanken på å publisere det i form av en føljetong har imidlertid på et tidspunkt dukket opp, og slike tanker har, til tross for sterke motforestillinger, en tendens til å plage livet av en stakkar, inntil tanken, til tross for alle advarsler, er blitt virkeliggjort.

Derfor, og under sterk tvil, vil man her offentliggjøre, til spott & spe, det kvadruppelrefuserte manuskriptet «KROPPEN – EN BRUKERVEILEDNING»: Nå blir det skamløst publisert bortimot daglig i en tid framover. Alle godt begrunnede råd m.h.t. å avslutte prosjektet umiddelbart mottas naturligvis med takk, men

for ordens skyld:

1)      De mer eller mindre regelmessig publiserte «obskure observasjoner» påvirkes ikke av dette prosjektet. De kommer når de kommer, under fanen INTET NYTT.

2)      Avsnittene i «KROPPEN» blir nummerert, slik at den eventuelle progresjon i teksten skal være mulig å følge. Av hensyn til leserne blir avsnittene lagt ut fortløpende, på den måten at det er de nyeste som til enhver tid ligger øverst i lesefeltet. Dette virker kan hende noe bakvendt, siden men eventuelt må lese teksten, altså avsnitt for avsnitt, nedenfra og opp, men sånn er det altså. Eventuelle klager mottas gjerne.

3)      «KROPPEN» blir, i likhet med de nevnte observasjoner, publisert parallelt på Jh Hansens Facebookside.

4)      Føljetongen startet tirsdag 23.mars.

5)      Lykke til!

Del denne siden